Download Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie by Sako Visser, Michiel Reinders PDF

By Sako Visser, Michiel Reinders

Dit boek biedt een protocol voor de behandeling van cliënten met onverklaarde lichamelijke klachten en sensaties (somatoforme stoornissen). Het is bedoeld voor behandelaars binnen de GGZ.

Somatoforme stoornissen zijn stoornissen waarbij mensen langdurige lichamelijke klachten hebben waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Meestal zijn er bijkomende psychische en sociale klachten en problemen.

Het protocol kan flexibel worden gbruikt, afhankelijk van het klachtenpatroon van de patiënt. De invulling van de twaalf sessies binnen het protocol is afhankelijk van de individuele patiënt. In de eerste twee sessies wordt de problematiek van de patiënt in kaart gebracht aan de hand van een cognitief gedragstherapeutisch version. Deze examine geeft richting aan de invulling en de aandacht in de daarop volgende sessies.

Bij het boek is aanvullend materiaal beschikbaar. Het bestaat uit fragmenten met de volgende onderwerpen: Inventarisatie van de klachten en gevolgen; Cognitieve herstructurering; publicity en responspreventie; Reactivatie; Nieuwe copingvaardigheden en Omgaan met terugval.

Show description

Read Online or Download Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie PDF

Best nonfiction_13 books

Quantum Enhancement of a 4 km Laser Interferometer Gravitational-Wave Detector

The paintings during this thesis was once part of the test of squeezed gentle injection into the LIGO interferometer. The paintings first discusses the designated layout of the squeezed mild resource which might be used for the scan. the categorical layout is the doubly-resonant, traveling-wave bow-tie hollow space squeezed gentle resource with a brand new changed coherent sideband locking strategy.

Mission High : One School, How Experts Tried to Fail It, and the Students and Teachers Who Made It Triumph (9781568584621)

“This e-book is a godsend … a relocating portrait for somebody desirous to transcend the simplified labels and metrics and very comprehend an city highschool, and its hugely person, resilient, keen and extraordinary scholars and educators. ” —Dave Eggers, co-founder, 826 nationwide and ScholarMatchDarrell is a reflective, wonderful younger guy, who by no means considered himself as an exceptional pupil.

Barriers and Fluids of the Eye and Brain

This e-book describes the newest findings at the keep an eye on of the fluid setting of the attention and the mind. the attention is taken into account from its a number of interfaces. Carbonic anhydrase, which varieties a bridge among the attention and CSF, and the secretion and improvement of its drainage is reviewed. The blood-brain barrier is taken into account from the cerebral capillary, and up to date findings with homologous molecules refute the sooner experiences with 'foreign' tracers.

Property Management: A Customer Focused Approach

Meant for complicated scholars and practitioners this ebook provides an up to date presentation of estate administration as practised by means of a number one corporation, BAA plc. A key target of the publication is to teach the advantages to be bought from development a enterprise tradition in keeping with provider to the client. this can be accomplished by means of due consciousness to conversation, management, size, benchmarking and responsibility.

Additional resources for Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie

Example text

Zz Beleid In de tweede sessie heeft de patiënt vragen beantwoord over zijn manier van omgaan (coping) met de klachten. Neem deze lijst (bijlage 2 uit het patiëntenboek) voor de volgende sessie door en vul deze aan met eigen observaties. zz Tips Bij het uitvoeren van exposure in vivo plus responspreventie kunnen zich een aantal specifieke problemen voordoen: 44 De exposure- en responspreventieopdrachten worden niet uitgevoerd. In veel gevallen zal de opdracht dan te moeilijk of onduidelijk zijn geweest.

Deze worden gebruikt bij de onderstaande interventies. zz Interventies, oefeningen Er worden drie niveaus van gedachten onderscheiden: de automatische (ramp-) gedachten, de tussenliggende gedachten en de (vaak onuitgesproken) kernthema’s, zoals absolute zekerheid willen hebben of het besef van lichamelijke kwetsbaarheid. Automatische gedachten zijn etiketten die de patiënt op een lichamelijk verschijnsel plakt. Die gedachten kunnen veelal uitgedrukt worden in een ‘als … dan’-relatie. Een steek in de borststreek krijgt als vanzelf het etiket ‘hartaanval’, vermoeidheid wordt ‘eeuwigdurend’, pijn in de maag wordt benoemd als ‘grondig mis’.

8 zz Interventies, oefeningen De hiërarchielijst die de patiënt thuis uitgewerkt heeft, wordt besproken. De therapeut geeft uitleg over exposure in vivo en responspreventie. zz Exposure in vivo plus responspreventie Vermijdings- en veiligheidsgedrag wordt bekrachtigd doordat op korte termijn een reductie van angst of andere onaangename gevoelens optreedt. Op de lange termijn nemen de preoccupatie en de onaangename gevoelens toe. Exposure in vivo is een stapsgewijze blootstelling aan de vermeden stimuli en heeft tot doel het vermijdingsgedrag te doorbreken.

Download PDF sample

Rated 4.99 of 5 – based on 36 votes